• heb
  • arab
  • eng

כתב העת LION בשפה הגרמנית, פרסם כתבה על ההרצאה שנשאו מנואלה ורמי אפרתי בפורום אירופה, בסופיה, בולגריה, שהוקדשה לנושא גיוס חברים צעירים לארגון הליונס.
לעיון בכתבה שנמצאת בעמוד 61 לחץ כאן

 

Go to top