• heb
  • arab
  • eng

"קול הכפר" מקומון העיר כפר סבא ציין את התגייסותם של חברי מועדון הצעירים למען הנזקקים בקהילה.  החברים יצאו במבצע לקראת החגים - לרענן את בתי הנזקקים בצבע, בתיקונים ובנקיון.

Go to top