• heb
  • arab
  • eng

במוצאי שבת ה-2 ביולי נערך טכס חילופי הנשיאים במועדון קריית אונו.
את הטכס ערך ברוב הדר נצל"ש דני הורוביץ.
המקבת עברה מידיו של איציק כהן, שכהן בתפקיד שנתיים רצופות ומילא את תפקידו לעילא ולעילא, לידי יהודית מור שזאת לה הפעם השנייה שנבחרת לתפקיד.
איחולי הצלחה ליהודית מור בשנת הפעילות 2017-2016.

הקבינט וראשי הוועדות לשנת הפעילות 2017-2016

 

Go to top