• heb
  • arab
  • eng

 

לנשיא מועדון ליונס לב ארי,

לכל חברי ליונס לב ארי ובמיוחד לגברת רותי קרוכמל,

ברצוננו להודות לכולכם על תרומתכם הנדיבה.

בזכותכם נהנינו מאוד מיום כיף בחמי געש, מבריכות המים המינרליים,

מהמפגש החברתי שלנו ומארוחת צהריים עשירה ומשביעה במקום

הפסטורלי והמקסים-חמי געש. יישר כח והמשך תרומה  לקהילת גיל הזהב

וניצולי השואה בעירנו.

תודה רבה מקרב לבנו על המשך המסורת!

מאחלות כל חברות מועדון הזהב

נווה נאמן הוד השרון ,הפועל ע"י העירייה ועמותת קלי"ק

והרכזת עליזה.

Go to top