• heb
  • arab
  • eng
רותי שריג, יו"ר ועדת המלגות מקרן ריכוולסקי, קבלה את דגל הנציבות 2016-2015 מידי הנציב, מרואן זיבק, כאות הוקרה על פעילותה המבורכת והחשובה
Go to top