• heb
  • arab
  • eng

ליונס ישראל מעניק מלגות מקרן ריכוולסקי לסטודנטים הלומדים מקצועות בתחומי מדעי הטבע. בשנתיים האחרונות חברנו להתאחדות הסטודנטים, באמצעותם נעשה פרסום לכל מוסדות להשכלה גבוהה, וניתנת הזדמנות שווה לכל סטודנט באשר הוא.

גובה המלגה הינה 5000 ש"ח, ובתמורה מתנדב הסטודנט בקהילה.

השנה הענקנו מלגות ל- 50 סטודנטים. מחצית הסטודנטים התנדבו בקהילת העיוורים באמצעות על"ה -  עמותה למען העיוור, וחלקם סייעו למועדוני הליונס בפרויקטים שונים ומגוונים.

בתאריך 2.8.15  באולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב התקיים טקס חלוקת מלגות בה העניקו מלגות שש עמותות למאות סטודנטים. ליונס ישראל נימנה עם העמותות שלקחו חלק  בטקס.

בטקס המרגש, נציגי העמותות הציגו את פעילות הסטודנטים ותרומתם לקהילה. את ליונס ישראל ייצג אמנון אלתר שכיהן כנציב בשנת הלימודים שהסתימה. אמנון ייצג אותנו, ויצר נוכחות מרשימה לארגון שלנו באולם, הודה לסטודנטים ובעיקר לא ויתרנו על תפילת הליונס.

היה זה טקס מרשים , מכובד ומרגש, אולם מלא נתינה, אודות למאות סטודנטים מקבלי המלגות הפועלים ומקדישים מזמנם לקהילה.

יישר כוח!

                     רותי שריג
יו"ר ועדת מלגות קרן ריכוולסקי – ליונס ישראל

 

 

לעיון בתמונות נוספות מהטקס נא ללחוץ כאן.

 

Go to top