meir2019 20 50percent

דבר הנציב עו"ד מאיר ברנע 2019-2020

 חברות וחברי מועדוני הליונס בישראל - מחוז 128

השנה יציין ארגון הליונס 59 שנות פעילות בישראל, פעילות מבורכת למען הקהילה ולמען הנזקקים שונים ברחבי הארץ בצד פעילות חברתית ענפה ומפרה בתוך המועדונים ובין המועדונים לבין המועדונים האחרים.

 ייחודו של הארגון ושל חבריו הינה בנכונותו לעזור ככל הנדרש לכל מטרה ראויה ובמסגרת הלוגו העולמי We Serve " " דהינו, "בכל מקום בו יש צורך - נמצא ליונס ".

גם השנה ימשיך הארגון בפעילויות ההתנדבותיות בהן הצטיין בעבר כגון פרויקט אבחון "עין עצלה" בגני הילדים, פרויקט פוסטר השלום, בחירת איש השנה, אירוח שורדי השואה, הפעלת בני נוער, ועוד פעילויות התואמות את צרכי הרשויות בהן יושבים המועדונים בארץ, ולפי בחירתם.

 מאידך, ישנה חשיבות רבה לעדכן את פעילויות המועדונים, לשנות, לגוון, לחדש ולהתאים אותן לעידן החדש. חדשנות זו תרענן ותחדש את העניין והאתגר הניצב בפני החברים ותהיה אטרקטיבית לחברים חדשים.

במחשבה זו, הקמתי בשנה זו ועדת חדשנות שתבחן ותמליץ על הפעילויות הקיימות בצד חדשות שיש לפעול בהן (הן קהילתית והן חברתית) , הקמתי את פורום החברות של הארגון לשם מתן מענה נשי ייחודי לנשות הליונס, חידשתי את פורום הנצלשי"ם על מנת להיעזר במנהיגות ובניסיון העשיר של הנציבים השונים לצורך עיצוב העתיד של הארגון.

בשנה זו ניתן העדפה מיוחדת לנושא הרחבת השורות של הארגון, אם על ידי גיוס חברים חדשים למועדונים, שימור מצבת החברים קיימים והקמת מועדונים חדשים. מועדונים אלה אמורים לקבל את המקבת מאתנו ולהצעיד את הארגון לעידן החדש,

 נציבות הארגון תמשיך לעמוד בכל עת לימין המועדונים ולסייע בידיהם ככל הנדרש, הן בפעילויות הקהילתיות השונות המתבצעות על ידם והן בפעילויות החברתיות לצורך גיבוש בין כל חברי הארגון בהתאם למסורת הליוניסטית והפריה הדדית בין המועדונים.

 אין ספק כי ביחד ובכוחות משותפים של כולנו נוכל לעמוד בכל המשימות שהצבנו לפנינו בשנה זו, ולקדם את הארגון לקראת השנים הבאות כשהוא גדול יותר, מעודכן וחדשני ונכון למשימות חדשות.

 שתהיה לנו שנה מוצלחת ורבת הישגים.

 עו"ד מאיר ברנע
נציב ליונס ישראל, מחוז 128
2019-2020

 

 

 

 

 

 

1735\2\14751

Go to top