• heb
  • arab
  • eng

david lanir

 

חברות וחברים,

במהלך חמשה עשר החודשים האחרונים עמדנו, כמו כל אזרחי מדינת ישראל והעולם, במאבק מתמשך במגיפת הקורונה שתקפה אותנו, כמו את יתר העולם.

יחד עם זאת לא פסקנו, ולו לרגע, מהכנות, ממפגשים וירטואלים או פיזיים בכדי להתכונן לרגע בו נוכל לקיים אירועים מלאים ומפגשי מועדונים פיזיים, ורגע זה אומנם הגיע, ויבורכו כל העושים במלאכה.

יזמנו וסייענו לקהילה בכל מקום בו נזקקו לנו, ושהמצב הבריאותי איפשר זאת, בכפוף למגבלות ולמצב האישי של כל אחד מאיתנו.

חברי ליונס ישראל, בשנת העבודה הבאה, 2021-2022, נדרש כולנו למאמצים כפולים ומכופלים על מנת להתאושש במהירות ולחזור להיקף הפעילות הרגיל שלנו ואף להגבירו, ישנם רבים הזקוקים לנו ולפעילותינו למען הקהילה.

בשנת הפעילות הבאה נדרש כולנו למאמץ מיוחד גם למילוי השורות החסרות במועדונים הקיימים, וגם לפתיחת מועדונים חדשים בפריסה גיאוגרפית וארגונית רחבה יותר.

על מנת שנצליח להגשים את מטרותינו ברצוני להציע כי פעילותינו תתבצע תוך שמירה על העקרונות הבאים:

- נפעל בכל עת באווירת "אחווה וחמלה" כדי לעמוד בסיסמת הליונס " לשרות אנו".

- נפעל יחד ובשיתוף פעולה הדוק להרחבת השורות במועדונים הקיימים ולהקמת מועדונים חדשים.

- נבצע את כל פעילותנו ונקיים שיח תוך ארגוני ברוח טובה ובכיבוד דעת הזולת תוך מימוש קפדני של קוד ההתנהגות הליוניסטי.

- נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לממש את מטרות הליונס בישראל, תוך שמירה על קשר הדוק עם ארגון הליונס הבינלאומי.

אני מאחל לכולנו שנה של עשייה פוריה, גדילה והתרחבות.

דוד לניר
נציב ליונס ישראל
מחוז 128
2021-2022

Go to top