• heb
  • arab
  • eng

varda g

חברות וחברי מועדוני הליונס בישראל- מחוז 128.

השנה שנת 2020 הינה שנת ה-60 להיווסדו של ארגון הליונס בישראל. הנציב הראשון שכיהן בארגון היה נצל"ש ליון שלמה ארזי ז"ל.

נפל בחלקי להיות הנציבה ה-60 של ארגון ליונס ישראל והשישית במניין הנשים. הארגון מונה היום כ-740 חברים ב-26 מועדונים.

אנו עומדים בפיתחה של תקופה חדשה שרב הנסתר על הנגלה בה.  לאחר חודשים ארוכים  של סגר שנכפה עלינו ועל העולם כולו בגלל נגיף הקורונה, אנחנו התחלנו להתאושש בצעדים קטנים של בנייה עצמית מחודשת.

ברצוני להוקיר תודה למועדונים ולנציבות המחוז על תרומתם הרבה והחשובה לגופים נזקקים  בציוד ממגן,  בתרומת מזון,  בהעלאת מורל סגל הרופאים בבתי החולים  בשמירה על קשר עם האוכלוסייה הבוגרת ושורדי שואה שכה היו זקוקים לחמלה ועידוד. תרומה זו הינה מקור גאווה לארגון שלנו.

המשפט המלווה אותי תמיד "עשי ככל יכולתך בכל דבר ודבר".  לכך אוסיף את היסודות המלווים אותי בחיי: הערבות ההדדית, העזרה לזולת, עשיית הטוב ללא קבלת תמורה, עשיית חסד ומתן אהבה וחמלה. יסודות אלו יהיו כנר לרגלי גם בשנת נציבותי.

עומדת בפני שנה אתגרית, שנה בה אני  מקווה להעמיק את הקשר הטוב בין חברי הארגון בתוך המועדונים ובין המועדונים, לפתח ביתר שאת את "גאוות היחידה" על היותנו שייכים לארגון העולמי החשוב "הליונס".

השנה, שיניתי את מצבת הקבינט לארבע נפות כאשר שני ראשי נפות חדשים בתפקיד חשוב זה. עשיתי סבב חדש בין ראשי הנפות והוספתי לכל ראש נפה מועדונים נוספים.   כמו כן הקמתי צוות ייעוץ לנציבה שבעזרתו  ובעזרת כל חברי הקבינט נעשה כל שביכולתנו כדי לעזור למועדונים ככל שנדרש לכך.  נרבה להגיע ולבקר בכל מועדון ומועדון וע"י כך נוכל יחד להצעיד ולהגדיל את שורות הארגון.

כל שנותר לי הוא לברך אתכם ולהיות עמכם בשנת נתינה טובה לכם, לקהילה ולתפארת הארגון.

בברכה ובתודה
ורדה גוטמן
נציבת ליונס ישראל, מחוז 128
2020-2021

 

.

 

 

 

 

 

 

1735\2\14751

Go to top