• heb
  • arab
  • eng

 handali

 

  חברות וחברי ארגון ליונס ישראל היקרים,

בפתח דברי, אבקש לברך את כולנו בבריאות טובה, לעשייה התנדבותית וחברתית שופעת רעיונות מהמועדונים לנציבות ומהנציבות אל 23 מועדוני הליונס בישראל. ארגון הליונס הינו ארגון לפעילות התנדבותית-חברתית ופועל לטובת הקהילות במחוז ליונס 128 ישראל.

סיסמתנו בישראל בשנת הנציבות 2022-2023: "משרתים מהלב – Serve From The Heart".

החזון שלנו לשנת 2022-2023: להוביל בישראל את השירותים ההתנדבותיים למען שיפור החיים, הרווחה והבריאות בקהילה.

בתפקידי כנציב ליונס ישראל, בשנת 2022-2023 אעשה כמיטב יכולתי לנווט ולהוביל הארגון אל יעדיו כפי שהם מוגדרים באתר.

ביחד ננסה  לשפר את מצב הארגון תוך פרסום, מיתוג, והסברה. נעסוק בגיוס חברים חדשים ונרצה להתמקד בהצערת הארגון. נשקיע מאמצים רבים ביצירת תרבות ארגונית שונה שתחזק את הקשר בין מועדוני הליונס לנציבות ונביא לחיזוק הקשר החברתי ולהתנדבות משותפת בין המועדונים.

למימוש מטרות אלו נקיים, בין היתר, הרצאות מגוונות במועדונים ע"י מרצים ומרצות מבין החברות והחברים בארגון.

כנציב אקים צוות חשיבה ממוקד בנושא המבנה הארגוני של ליונס ישראל בשיתוף המשנים, הנשיאים, הנצל”שים וחברים נוספים.

הצוות יעסוק במערכת הקשרים בין המועדונים לנציבות, באופן קבלת החלטות המחייבות את הארגון, בזרימת המידע בארגון עד לאחרון החברים ובהגדרת תפקידים לנושאי המשרות בקבינט ובוועדות.

ביחד נבנה דרך משותפת שתביא בסופה לשינוי כיוון על ידי תהליך שינוי מדורג שיארך שנים, ויביא בסופו לשיקום ובניית הארגון למחוז תקני ובו כ- 1200 חברות וחברים. בטוחני שלאחר סיום התהליך נביא את הארגון לפסגות חדשות, ונממש את מטרות הליונס בישראל תוך שמירת קשר הדוק עם ארגון הליונס הבינלאומי.

מאחל לכל החברות והחברים הנאה וסיפוק מהשירות ומאתגרים חדשים.

אינג' רמי חנדלי
נציב ליונס ישראל
לשנת 2022-2023
מחוז 128 ליונס ישראל

 

 

Go to top