• heb
  • arab
  • eng
There is no translation available.

 

"אנו חייבים להיות שליחים ולהפיץ את בשורת איכות החיים למספר אנשים רב ככל האפשר".  (סטאן אקיסטאם, הנשיא הבינלאומי 1986/87).

 אירוע צ'ארטר של מועדון ליונס הוא לא רק חגו של המועדון החדש, אלה חגו של כל הארגון בישראל. על כן יש להכינו בהקפדה ובכבוד הראוי לו - למזכרת למייסדים, לחברי הליונס ולציבור המוזמן.

 

האירוע מתחלק כדלקמן:

 

א.         רישום המועדון במרכז הבינלאומי

1.         בקשה לכתב האמנה (צ'ארטר), מיד לכשיתאספו 20 איש.

א.   יש למלא הבקשה בעזרתו של יו"ר ועדת חברים (GMT), או אחר שיקבע ע"י הנציב.

ב.   הבקשה תוגש בחתימת מזכיר המועדון ונשיא המועדון בהקמה.

ג.     יש לציין בבקשה את שם הליון המדריך, אישור הנציב, ושם המועדון המאמץ.

ד.   שם המועדון הראשון בכל עיר ישא תמיד את שם המקום (עיר). המועדון הבא, אם יהיה, יהיה לו תמיד שם נוסף.

ה.  לצרף דו"ח רשום של החברים המייסדים ואסמכתא לתשלום דמי הקבלה (העתק שובר הפקדה הכולל נתונים מזהים).

ו.      הבקשה תשלח למרכז הבינ"ל ע"י יו"ר ועדת החברים (GMT) או מזכיר הנציבות.

 

2.         ערב מסירת האמנה

עם קבלתה אך לא יותר מאוחר מ-90 יום מהגשת הבקשה, המרכז הבינלאומי ישלח ערכת ציוד להתארגנות המועדון. הערכה תכלול: סיכות מייסדים לחברי המועדון החדש ולנשיא המייסד, תעודות, חומר הסברה, מדבקות לרכב, חומר למזכיר, לגזבר ולנשיא, סמל ליונס מעץ עם שם המועדון. במקביל יקבל הנציב גליל ובו מגילת הקלף (האמנה) למסירה למועדון.

 

ב.         התארגנות לקראת הטקס

1.         האחריות לתכנון וארגון הטקס יחול על חברי המועדון החדש, בעזרת המדריך וחבר ליונס מנוסה אחר, רצוי מי שכבר עשה טקסים כאלה בעבר, ביחד עם המנחה.

2.         יש לקבוע תאריך, מקום ותוכנית אומנותית אם אפשר.

3.         יש למנות מנחה אשר יוביל את האירוע בלשון תקנית המעוררת כבוד. רצוי שהמנחה יהיה מנוסה - ולא מבין חברי המועדון החדש.

4.         לטקס יוזמנו אח"מים: ראש העיר או נציגו, ראשי הקהילה, נציב המחוז, יו"ר הנפה, נציגים מהנציבות, נשיאי מועדונים וחברים נוספים מליונס ישראל.

5.         יש להכין ולהפיץ הזמנה מכובדת לאירוע.

6.         יש להכין דגל למועדון, ודגלונים קטנים להחלפה עם המועדונים האחרים, ולהענקה כמתנה לאח"מים, רצוי עם הקדשה.

7.         יש לדאוג להכין מקבת הנשיאות, מתנת המועדון המאמץ, עם הקדשה.

8.         ניתן להכין שלט בגודל 3 מטר על 1מטר בנוסח:
"ברוכים הבאים - מועדון ליונס ________".
משני צידי השלט סמל הליונס וסמל המועדון.

השלט ישמש את המועדון לכל האירועים.

 

ג.          הכנת האולם

1.         יש להכין שולחן נשיאות.

2.         שולחן הנשיאות צריך להיות עם סמלי הליונס, מפה מכובדת, כוסות לשתיה, מים, פרחים ושלטים עם שמות חברי הנשיאות.

3.         יש להכין כן לציור עם לוח, ולנעוץ בו את קלף האמנה לחתימה עם נעצים. יש לשרטט בעיפרון כוורת בחלק התחתון על מנת שהחתימות של החברים יהיו בצורה מסודרת. לא לשכוח לתלות עט לצידי הכן.

4.         סדר היושבים מימין לשמאל: נשיא המועדון המאמץ, יו"ר הנפה, נציב המחוז, כסא ריק לנשיא המיועד של המועדון החדש, ראש העיר, המדריך החונך, מנחה הערב.

5.         ליד שולחן הנשיאות יהיה דוכן נואמים.

6.         בצד השני של שולחן הנשיאות במרחק מה יהיה הכן עם מגילת הקלף.

7.         יש לדאוג לקישוטים, אפשר להיעזר בציוד שיש בנציבות, חשוב שתהיה שושנת דגלים עם דגל הלאום, דגל הרשות המקומית, דגל הנציבות ודגל המועדון.

8.         יש לבדוק ציוד הגברה ומיקרופונים ולתאם עם התוכנית האומנותית.

 

ד.         מהלך הטקס

1.         האח"מים שיוזמנו יתקבלו בכניסה בצורה ראויה ויופנו לשולחן השמור להם.

2.         יש להתחיל את הטקס בשעה שנקבעה מראש.

3.         המנחה יפתח את הערב, יברך את הנוכחים ויציין לשם מה התכנסנו הערב.

4.         תפילת הליונס.

5.         המנחה יזמין את חברי הנשיאות לפי הסדר הבא: המדריך החונך, נשיא המועדון המאמץ, יו"ר הנפה, נציב המחוז, ראש העיר, כסא ריק לנשיא המיועד של המועדון החדש.

6.         פתיחת הערב ע"י המדריך החונך, סיפור הקמת המועדון.

7.         השבעת החברים החדשים לחברי ליונס במקומותיהם. הם יקומו וישבעו.

8.         השבעת הנשיא/ה. עכשיו שחברי המועדון החדש כבר ליוניסטים, נזמין את הנשיא המיועד לטקס ההשבעה לשולחן הנשיאות.

9.         נשיא המועדון המאמץ מעניק למועדון החדש את מקבת הנשיא ומעביר אותה לידי האישיות שמבצעת את טקס המקבת.

10.   טקס המקבת – הכתרה.

11.   ענידת סמל הנשיא.

12.   דבר הנשיא הנכנס.

13.   טקס חלוקות הסיכות והתיקים וחתימה על הצ'רטר מהבמה.
חברי הליונס החדשים יעלו ויבואו לבמה אחד אחד, לאחר הקראת שמם ע"י המנחה.
הנשיאות תעניק את הציוד. אפשר לחלק את ההענקה בין האח"מים.
לחיצות ידיים, חתימה על הצ'רטר וצילום. גם יושבי שולחן הנשיאות יחתמו.

14.   לפני הירידה מהבמה אפשר לעשות צילום משותף.

15.   ברכות על המוגמר:  יו"ר האזור, נציב המחוז וראש העיר.

16.   מילות תודה של הנשיא החדש לכל מי שעזר בהקמת המועדון החדש.

17.   הרמת כוסית לחיים - למועדון החדש, לליונס ישראל, ולמדינת ישראל.

18.   ברכות מהמועדונים והחלפת דגלים.

 

19.   רצוי לבצע אתנחתא מוזיקלית לפחות פעמיים במשך הטקס.

 

 

תם ונשלם הטקס.

אפשר לסיים את הערב בשירה וריקודים.

 

 

  שלכם ובשבילכם,

 נצל"ש שמשון זלביגר
   הסברה ופרסום
   אוקטובר 2012

 

Go to top